Revize el. instalací továren, domů, bytů. Revize hromosvodů, strojů a nářadí včetně prostředí s nebezpečím výbuchu a vysokého napětí.

Revize elektrického zařízení a elektroinstalací rozsah E1A, E1B

Proč provádět revize elektrických zařízení:

revize jsou povinné ze zákona. Cílem revize je zjistit reálný stav zařízení a tím předcházet škodám, požárům a hlavně úrazu elektrickým proudem.Problematiku revizí řeší Zákon 251/2005 (O inspekci práce), který zcela jasně stanovuje sankce za neplnění povinností v oblasti revizí elektrických zařízení.Za neplnění povinností lze uložit pokutu až do výše 2 000 000 Kč, jakož i zákaz činnosti a odnětí oprávnění nebo osvědčení vydaného organizací státního odborného dozoru.

 

- revize bytů, domů 

- revize el. nářadí, strojů i ex

- revize jiných staveb, ceny budou stanoveny dohodou po seznámení s instalací ex/VN

 

Revize HK, s.r.o.

Tel: 732 935 539

revizehk@revizehk.com

erevizehk@gmail.com

Kancelář : Vocelova 1135, Hradec Králové, 500 02

IČ: 287 98 597

DIČ: CZ 287 98 597

www.revizehk.com

www.revizehk.cz